วันอาทิตย์, กรกฎาคม 21, 2024

ข่าวสารเมืองนคร

- Advertisement -

ประวัติเจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย)

0
เจ้าพระยานคร (น้อย) เป็นเจ้าเมืองลำดับที่ ๓ ของเมืองนครศรีธรรมราชในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ นับเป็นเจ้าเมืองที่มีชื่อเสียงโดดเด่นกว่าเจ้าเมืองใด ๆ ในสมัยเดียวกัน เพราะเป็นทั้งนักรบ นักปกครอง และเป็นผู้สันทัดในการช่างเป็นอย่างยอดเยี่ยม   ได้รับราชการสนองพระเดชพระคุณชาติบ้านเมืองด้วยความอุตสาหะ จงรักภักดีซื่อสัตย์ต่อพระบรมราชโชบายในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งพระ บมราชจักรีวงศ์อย่างแน่วแน่มั่นคงถึงสามรัชกาล คือ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามลำดับ นับได้ว่าเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ได้บำเพ็ญกรณียกิจที่สำคัญแก่ชาติบ้าน เมืองมายาวนาน ตั้งแต่วัยฉกรรจ์จนกระทั่งถึงอสัญกรรม        เจ้าพระยานคร (น้อย) หรือเจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย)...

“ทนไม่ไหว” เด็กๆ ลงเล่นน้ำในหลุมบ่อ”กลางถนน” หวังประชด…ภาครัฐ !!!

0
"ทนไม่ไหว"  เด็กๆ ต.บ้านราม อ.หัวไทร เมืองคอน ลงเล่นน้ำในหลุมบ่อกลาง"ถนนประชด" หลังเดือดร้อนหนัก ไร้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเหลียวแลมานานหลายปี เมื่อเย็นวันที่ 7 ธ.ค.2561 นายเลิศศักดิ์ บัวแก้ว อายุ 30 ปี อยู่บ้านเลขที่ 43/5 หมู่ 6 ต.บ้านราม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ได้ร้องต่อศูนย์ข่าวนคร 24...

ประกันสังคม เร่งเยียวยาผู้ประกันตน

0
ประกันสังคม เร่งเยียวยาผู้ประกันตน ที่สถานประกอบการถูกสั่งปิดชั่วคราวจากได้รับผลกระทบโควิด-19 พร้อมให้การดูแลผู้ประกันตนรับสิทธิว่างงานเหตุสุดวิสัย สำนักงานประกันสังคมเร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อน ให้ผู้ประกันตนพร้อมให้บริการจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยแก่ผู้ประกันตน ตามประกาศ "กฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ พ.ศ. 2563" ส่งผลให้ลูกจ้างไม่ได้ทำงานเนื่องจากนายจ้าง หยุดประกอบกิจการ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เนื่องจากทางราชการมีคำสั่งให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ทำให้ไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติและผู้ประกันตนไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้นมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวัน ไม่เกิน 90 วัน ซึ่งขั้นตอนการขึ้นทะเบียน ผู้ประกันตนต้องดำเนินการยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนโดยกรอกแบบขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01/7) พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้และแนบสำเนาสมุดบัญชี เงินฝากประเภทออมทรัพย์ของตนเอง แล้วนำส่งให้นายจ้างรวบรวมแบบฯ...

ประวัติเจ้าพระยานครศรีธรรมราช (พัฒน์)

0
เจ้าพระยานคร (พัฒน์) หรือเจ้าพระยานครศรีธรรมราช (พัฒน์) เป็นเจ้าเมืองอันดับที่ ๒ ของนครศรีธรรมราชในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เอกสารจดหมายเหตุเรื่องลำดับวงศ์สกุล ที่เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิตเรียบเรียง ได้กล่าวว่าเจ้าพระยานครผู้นี้เดิมเป็นหม่อมเจ้า ในกรมหมื่นอินทรพิทักษ์ (รัชกาลที่ ๓๓ กรุงเก่า) เป็นอุปราชเมืองนครศรีธรรมราชในสมัยเจ้านคร (หนู) ตั้งตัวเป็นใหญ่จนถึงสมัยกรุงธนบุรี เป็นบุตรเขยของพระเจ้านครศรีธรรมราช (หนู) ที่สุดได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ “เจ้าพระยานครศรีธรรมาโศกราช ชาติเดโชชัย มไหสุริยธิบดี อภัยพิริยปรากรมพาหุ” ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช...