วันจันทร์, กรกฎาคม 22, 2024

ข่าวสารเมืองนคร

- Advertisement -

ผู้ใหญ่บ้านนักสู้ นำทีมผู้ช่วยฯ อสม. รณรงค์ให้ลูกบ้านลงทะเบียนรับวัคซีน

0
วันที่ 18 พ.ค. 64 ที่ผ่านมา  ผู้สื่อข่าวไดัรับรายงานว่า ที่ ม.2 ต.ควนชุม อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช  นายจรัญ คงเหลือ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ต.ควนชุม ได้นำทีมผู้ช่วยฯ และ อสม. ของหมู่ที่ 2 เดินรณรงค์ให้ลูกบ้านลงทะเบียนรับฉีดว้คซีนโควิด-19 โดยผู้ใหญ่จรัญให้สัมภาษณ์ว่า ภารกิจสกัดโรคร้ายคือโรคโควิด-19...

ภูมิปัญญา- “หมาต้อ”

พูดถึงเรื่อง “หมาต้อ” ต้องขอเล่า คนคอนเรา ใช้หมา มาตักน้ำ แปลกแต่จริง สิ่งหนึ่ง ซึ่งยังจำ พ่อเคยทำ ให้ดู รู้วิธี ๐อัน “กาบหมาก” ร่วงหล่น พอค้นหา เลือกเอามา ตัดแบ่ง แต่งนั่นนี่ แล้วมัดผูก แบบถนัด จัดให้ดี อีกหนึ่งนี้ ภูมิปัญญา น่าภูมิใจ ๐เรียก “หมาต้อ” ขอแถลง แจ้งให้รู้ มากมายอยู่ กาบหมาก แถวภาคใต้ มลายู เรียก...

นายอำเภอลานสกา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจจุดคัดกรองโควิด-19

0
วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวีรศักดิ์ บัวศรี นายอำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย ดร.ศุภชัย นาคสุวรรณ์ ปลัดเทศบาลตำบลลานสกา ผอ.รพสต.บ้านบ่อทราย ได้ตรวจเเยี่ยม ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการกักตัวที่สถานการกักตัวเทศบาลตำบลขุนทะเล(LQ) ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอลานสกา หมู่ที่ 9 ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา...

เจ้าพระยาสุธรรมนตรีศรีธรรมราช มาตยพงศ์สถาพร วรเดโชไชย อภัยพิริยปรากรมพาหุ (หนู ณ นคร)

0
พระเจ้าขัตติยราชนิคม สมมติมไหสวรรย์ พระเจ้านครศรีธรรมราช เดิมชื่อหนู เกิด พ.ศ. ใด และที่ใดไม่ปรากฏชัด เมื่อหนุ่มมีบรรดาศักดิ์เป็นหลวงนายสิทธิ์นายเวรมหาดเล็กในสมเด็จเจ้าฟ้า อุทุมพร ต่อมาได้รับตำแหน่งเป็นปลัดเมืองนครศรีธรรมราช เป็นที่รู้จักกันในนาม “พระปลัดหนู” ในช่วงก่อนจะเสียกรุงครั้งที่สอง เจ้าเมืองนครศรีธรรมราชถูกกล่าวโทษ จึงถูกเรียกตัวไปในกรุงศรีอยุธยา พระปลัดหนูจึงรักษาการเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช และภายหลังที่สมเด็จพระเจ้าตากสินสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีแล้ว ๙ ปี ก็ได้รับการสถาปนาเป็น “เจ้าประเทศราช” ในพระนามข้างต้นอยู่ระยะหนึ่ง จนกระทั่งถูกถอดพระยศในสมัยรัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ บทบาท...