เที่ยวฉวาง! ล่องเรือ ถ่อแพ แลหมอก

427

เปิดตัวโครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ “ล่องเรือ ถ่อแพ แลหมอก” ของ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช ชวนคนรักธรรมชาติสัมผัสวิถีชีวิตคนริมน้ำตาปี

บ้านฝายท่า หมู่ 11 ต.นาแว อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช มีการจัดโครงการเพิ่มศักยภาพและรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยมี นายไกรณรงค์ ธรฤทธิ์ อดีตนายก อบต.ไม้เรียง และนายจิรพงค์ สุทธิ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11  เป็นผู้ริเริ่มจัดกิจกรรมเพื่อศึกษาศักยภาพและข้อจำกัดของทรัพยากรการท่องเที่ยวในชุมชนบ้านฝายท่า   เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบชุมชนมีส่วนร่วมที่เหมะสมกับบริบทของพื้นที่และผลักดันการพัฒนาการท่องเที่ยวใน อ.ฉวาง

สำหรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ “ล่องเรือ ถ่อแพ แลหมอก” นั้น นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นชมทะเลหมอกบนยอดภูเขาศูนย์ ต.ไม้เรียง ได้ตั้งแต่ช่วงเช้า หลังจากนั้นก็มาล่องเรือที่บ้านฝายท่า ต.นาแว โดยมีผู้ใหญ่บ้านอำนวยความสะดวก มีไกด์นำเที่ยวล่องเรือตั้งแต่บ้านฝายท่า-ต.ไม้เรียง ระยะทาง 7 กิโลเมตร  ได้สัมผัสกับลมเย็น น้ำใสสะอาดและบริสุทธิ์ที่ไหลมาจากต้นน้ำตาปี และยังมีหาดทรายไว้พักเป็นระยะ มีจุดกระโดดน้ำที่สวยงาม ตลอดเส้นทางการล่องเรือจะเห็นวิถีชีวิตของคนริมแม่น้ำตาปี


นายไกรณรงค์ กล่าวอีกว่า เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มีความตั้งใจมีความต้องการจะเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส โดยใช้การท่องเที่ยวนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับชุมชน เพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ ลดปัญหาความยากจนและการละทิ้งถิ่นฐานของคนในชุมชน  สร้างคุณค่าและมูลค่าของทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน ตลอดจนการอนุรักษ์วิถีชีวิตท้องถิ่นและวัฒนธรรม

ส่วนผู้ใดที่ต้องการเดินทางมาล่องเรือที่บ้านฝายท่า ต.นาแว อ.ฉวาง ทางรถยนต์ใช้เส้นทางนครศรีธรรมราช-บ้านส้อง (4015) ระยะทางจากนครศรีธรรมราช ถึง อ.ฉวาง 70 กิโลเมตร และจาก อ.ฉวาง ถึงสี่แยกด่านต้นโพธิ์ 12 กิโลเมตร ถึงสี่แยกด่านต้นโพธิ์เลี้ยวขวาไปหมู่ที่ 11 ต.นาแว ระยะทาง 3 กิโลเมตร   ถึงจุดเริ่มต้นการล่องเรือมีป้ายบอกตลอดเส้นทาง.

ที่มา  ข่าวไทยรัฐออนไลน์