เจ้าของที่ดิน…โผล่ “ค้านสร้างถนน” ชาวบ้านสุดช้ำ ร้องสื่อ ฯ ผู้ว่าฯเมืองคอน สั่งลุย-เจรจา ถนน 25 ล้าน สร้างเสร็จแล้ว…ต้องได้ใช้…!!!

  2961

  ชาวเมืองคอนร้องสื่อ ฯ ถนน 25 ล้านสร้างแล้วเสร็จแต่ไม่สามารถเปิดใช้ได้ตามปกติ-แฉเหตุเจ้าของที่ดินรายใหม่เบี้ยวไม่ยอมรับเงินชดเชยที่ดิน ระบุเจ้าของที่ดินเดิมและชาวบ้านหลายรายบริจาคให้เป็นถนนสาธารณะและใช้เป็นถนนสาธารณะมานานนับ 10 ปี

  เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561นายอับดุลวาเหต ดวนภูพงค์ อายุ 45 ปี อยู่บ้านเลขที่ 294/8 หมู่ 10 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เข้าร้องเรียนศูนย์ข่าวนคร 24 ชม.สมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราชว่า ทางจังหวัดนครศรีธรรมราชดำเนินการก่อสร้างถนน เพื่อระบายการจราจรที่ติดขัด โดยแยกจากถนนสายนครศรีธรรมราช-หัวไทร ไปยังสามแยกนาหลวง รวมระยะทาง 1.9 กม. โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง  ช่วงแรกระยะทาง 700 เมตร งบประมาณ 9 ลานบาทเศษ ช่วงที่ 2 ระยะทาง 1.2 กม.ใช้งบประมาณ 15 ล้านบาท โดยมีจุดประสงค์เพื่อระบายการจราจรที่จะเข้าตัวเมืองนครศรีธรรมราช ช่วงสี่แยกหัวถนนศาลามีชัย ซึ่งติดขัดอย่างหนักในเวลาเร่งด่วนและช่วงเทศกาล โดยการก่อสร้างถนนเส้นนี้เป็นโครงการของแขวงทางหลวงชนบท กรมทางหลวงชนบท และได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไปตั้งแต่เดือนกันยายน 2561 แต่จนถึงขณะนี้ยังปิดการจราจรไม่สามารถเปิดใช้งานได้ตามปกติ สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นอย่างมากและยังสร้างความเสียหายให้กับทางราชการอีกด้วย

  หลังได้รับการ้องเรียนผู้สื่อข่าวจึงประสานงานนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยผู้ว่า ฯ สั่งการให้นายตระกูล หนูนิล ป้องกันจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเดินทางไปตรวจสอบข้อเท็จจริง ในเบื้องต้นพบว่าถนนสายดังกล่าวได้ก่อสร้างจนแล้วเสร็จเกือบตลอดทั้งสาย เหลือเพียงส่วนที่จะเชื่อมต่อกับถนนสายนครศรีธรรมราช-สงขลา ซึ่งได้ก่อสร้างเข้ามาได้ประมาณ 235 เมตร และเหลืออยู่แค่ประมาณ 4.5 เมตรเท่านั้นที่ยังไม่ได้ลาดยาง ทำให้แขวงทางหลวงชนบทไม่สามารถเปิดใช้ไดตามปกติ จึงได้นำแท่งแบริเออร์ และกรวยพลาสติกมาปิดกั้นเป็นช่วง ๆ พร้อมปิดป้ายประกาศว่า “ถนนสายนี้ยังไม่เปิดใช้เป็นทางสาธารณะ “ อย่างไรก็ตามยังมีประชาชนบางส่วนที่ใช้รถ จยย. ได้ฝ่าฝืนขับรถ จยย.มาตามถนนสายนี้โดยพยายามหลบเลี่ยงแท่งแบริเออร์ และกรวยพลาสติก


  นายอับดุลวาเหตุ ดวนภูพงค์ ผู้ร้องเปิดเผยว่า ถนนสายนี้ชาวบ้านเรียกร้องมานานแล้ว โดยได้ทำการบริจาคที่ดินด้วยวาจาให้กับทางราชการมานานนับ 10 ปีแล้ว เริ่มต้นโดยการทำเป็นถนนดินลูกรังจนเมื่อทางราชการเข้ามาสำรวจและเริ่มก่อสร้างก็ไม่มีใครคัดค้านแต่อย่างใด จนเมื่อถนนสร้างมาจนเกือบแล้วเสร็จและจะเชื่อมกับถนนสายนครศรีธรรมราช-หัวไทร กลับมีบุคคลคนหนึ่งนำโฉนดที่ดินมาบอกว่าที่ดินในจุดที่ถนนจะตัดผ่านกว้าง 9 เมตร ยาว 15 เมตร เป็นของตัวเอง โดยซื้อมาจากทายาทของเจ้าของที่ดินเดิมที่เคยบริจาคที่ดินให้สร้างถนนรายหนึ่งที่เสียชีวิตไปแล้ว และเจ้าของที่ดินรายใหม่ไม่ยอมให้ถนนตัดผ่าน ในที่สุดแขวางทางหลวงชนบทต้องไกล่เกลี่ยขอซื้อที่ดินแปลงดังกล่าว โดยเจ้าของที่ดินจะขอค่าที่ดิน 5 แสนบาทแต่ต่อรองกันเหลือ 3 แสนบาทและนัดจ่ายเงินพร้อมทำสัญญากันอีก 10 วันหลังวันตกลง โดยในระหว่างนั้นทางแขวางหลวงชนบทก็ดำเนินการก่อสร้างถนนสายนี้ต่อมีการถมดินและบดอัดเพื่อเตรียมลาดยาง แต่เมื่อถึงวันนัดจ่ายเงินทางเจ้าของที่ดินรายดังกล่าวกลับเบี้ยวไม่ยอมรับเงิน 3 แสนบาทตามที่ตกลงกันไว้ จนถนนในส่วนอื่น ๆ สร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนกันยายนคงเหลือเฉพาะในส่วนดังกล่าวกว้าง 9 เมตร ยาว 15 เมตรที่ไม่สามารถสร้างได้ จึงเป็นเหตุให้แขวงทางหลวงชนบาทไม่สามารถเปิดให้ใช้ถนนสายนี้ได้ เพราะไม่สามารถเจรจาตกลงกับเจ้าของที่ดินได้ ถนนสายนี้จึงปล่อยคาราคาซังมาจนถึงทุกวันนี้

   

  นายอับดุลวาเหตุ ยังกล่าวตอว่า ชาวบ้านทุกคนที่บริจาคที่ดินให้กับทางราชการจึงอยากให้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบเร่งหาทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้สามารถราดยางถนนในส่วน 15 เมตรดังกล่าวและเปิดให้ใช้ถนนสายนี้ได้โดยเร็วที่สุด โดยหากจำเป็นต้องพึ่งกระบวนการยุติธรรม ตนพร้อมด้วยชาวบ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ก็พร้อมที่จะเป็นพยานยืนยันว่าที่ดินในจุดดังกล่าวทางเจ้าของที่ดินเดิมได้กล่าวด้วยวาจามอบให้กับทางราชการสร้างถนนสาธารณะมาก่อน ซึ่งที่ผ่านมาก็ใช้เป็นทางสาธารณะมานับ 10 ปีแล้ว แต่เมื่อทราบว่าทางราชการจะเข้ามาก่อสร้างเป็นถนนราดยาง เจ้าของที่ดินรายใหม่นี้จึงมาขอซื้อที่ดินจากทายาทของเจ้าของเดิม และเป็นที่น่าสังเกตุว่า ทำไมในตอนที่ทางราชการเริ่มก่อสร้างจึงไม่มาคัดค้านปล่อยให้สร้างต่อเนื่องมาหลายเดือน แต่เพิ่งมาคัดค้านในช่วงที่ถนนสร้างเกือบเสร็จหมดแล้ว จึงถือว่าเจ้าของที่ดินรายนี้มีเจตนาไม่บริสุทธิ์

  อย่างไรก็ตาม หลังได้รับการร้องเรียน นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สั่งกำชับให้เจ้าหน้าที่ๆเกี่ยวข้องเร่งเข้าเจรจาหาข้อยุติเพื่อเร่งก่อสร้างและเปิดใช้ถนนสายนี้ให้ทันในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งจะสามารถระบายรถยนต์ที่จะเข้าตัวเมืองนครศรีธรรมราได้จำนวนมาก หากเจรจาตกลงกันได้ทางแขวงทางหลวงชนบทจะดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ได้โดยใช้เวลาไม่เกิน 3 วัน

   

   

  Cr.สมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราช