ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. ที่องค์การบริหารส่าวตำบลทุ่งโพธิ์ ต.ทุ่งโพธิ์ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช ตัวแทนเครือข่ายคัดค้านไม่เอาโรงงานสร้างในชุมชนของอำเภอจุฬาภรณ์
ประมาณ 10 คน นำโดย นายวิโรจน์ ศรีสุวรรณ ได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ต.ทุ่งโพธิ์ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช  เพื่อสอบถามองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์เจ้าของพื้นที่ จำนวน 2 ฉบับคือ

ฉบับที่ 1 สอบถามความคืบหน้าขั้นตอนระหว่างโรงงานกับหน่วยงานราชการพื้นที่ และ
ฉบับที่ 2 สอบถามลักษณะพื้นที่ตำแหน่งที่จะก่อสร้างสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมหรือไม่

โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ตอบกลับเครือข่ายคัดค้านไม่เอาโรงงานในชุมชน ภายใน 7 วัน
โดยมี นางวิไลลักษณ์ สังสิทธิเสถียร รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ เป็นผู้มารับหนังสือจากตัวแทนผู้คัดค้านไม่เอาโรงงาน

ทั้งนี้ นายวิโรจน์ ศรีสุวรรณ ในฐานะตัวแทนได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า “ทางชาวบ้านกลุ่มคัดค้านไม่เอาโรงงานสร้างในชุมชน มีความวิตกกังวลเป็นอย่างมากเพราะหลังจากได้ทำบันทึกตกลงเลื่อนการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นระหว่างกลุ่มผู้คัดค้าน นักวิชาการและผู้นำในชุมชนกับตัวแทนฝ่ายผู้ประกอบการลงทุน ในวันที่ 19 กันยายน 2562 ที่ผ่านมานั้น ทางชาวบ้านยังไม่ทราบความคืบหน้าอะไรเลย ผมและตัวแทนส่วนหนึ่ง จึงอาศัย พรบ.ข้อมูลข่าวสารทำหนังสือสอบถามหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อต้องการทราบว่า “ทางผู้ประกอบการได้ดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารทางราชการใดๆ กับ อบต.ทุ่งโพธิ์ไปแล้วบ้าง

          และอีกประเด็นคือสอบถามเกี่ยวกับ การใช้ประโยชน์ในที่ดินแปลงที่จะก่อตั้งโรงงาน เพื่อยืนยันว่า ทางผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินตรงตามกฎหมายผังเมืองรวมในปัจจุบันเพื่อสร้างโรงงาน 3 โรงนี้ได้หรือไม่ โดยทางพวกเราขอทราบคำตอบเป็นลายลักษ์อักษรภายใน 7 วัน”

 

ภาพ-ข่าว  : นครโฟกัส