ส.ส.เมืองคอน “จับมือ” ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า “โครงการก่อสร้งศูนย์การแพทย์ มวล.” พร้อมอาสา “ติดตามงบประมาณก่อสร้าง” จนแล้วเสร็จ

  738

  ส.ส.เมืองคอน “จับมือ” ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า “โครงการก่อสร้งศูนย์การแพทย์ มวล.”
  พร้อมอาสา “ติดตามงบประมาณก่อสร้าง” จนแล้วเสร็จ

  วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(มวล.) ให้การต้อนรับ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) ประกอบด้วย นายชัยชนะ เดชเดโช พรรคประชาธิปัตย์, นายเทพไท เสนพงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ และ นายคธา รุ่งโรจน์รัตกุล ผู้เชี่ยวชาญประจำตัว ส.ส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล พรรคประชาธิปัตย์ รวมทั้ง รศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ พรรคพลังประชารัฐ และ นายสายันห์ ยุติธรรม พรรคพลังประชารัฐ โดยทั้งหมดถือเป็นตัวแทนของกลุ่ม ส.ส. ของจังหวัดนครศรีธรรมราช เดินทางเข้ารับฟังการบรรยายสรุปถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง และเยี่ยมชมอาคารศูนย์การแพทย์ สวนสาธารณะวลัยลักษณ์ รวมถึงพื้นที่เขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยรวม

  โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อเข้าติดตามความคืบหน้าในการก่อสร้างศูนย์การแพทย์มหาวิทยลัยวลัยลักษณ์ตลอดจนสอบถามถึงปัญหาและอุปสรรคในโครงการก่อสร้าง ต่างๆของมหาวิทยาลัยฯ

   

  ซึ่งในส่วนของศูนย์การแพทย์มีกำหนดการที่จะทยอยเปิดให้บริการก่อน ภายในปี 2564 จำนวน120เตียง จากเป้าหมายทั้งหมด 750 เตียง และจะเปิดได้ครบเต็มจำนวน ในปี 2565


  ในการเข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้ ทางคณะสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านต่างแสดงความชื่นชมถึงความคืบหน้าของการก่อสร้างของโครงการฯ พร้อมทั้งรับปากที่จะร่วมกันขับเคลื่อน และนำความต้องการที่ทางมหาวิทยาลัยที่ร้องขอให้คณะตัวแทนฯ นำข้อมูลเพื่อเข้าสู่สภาเพื่ออภิปรายสอบถามถึงงบประมาณปีต่อไป ที่รัฐบาลจะต้องสนับสนุนงบประมาณทุกปี จนกว่าจะแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้

  อีกทั้งทางคณะผู้แทนฯ ยังได้กล่าวชื่นชม และขอบคุณ แทนพี่น้องประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อ นายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และคณะผู้บริหารทุกท่าน ที่ร่วมกันควบคุมและผลักดันการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความพร้อม เพื่อก้าวสู่ความเป็นหนึ่งของมหาลัยชั้นนำในเอเชีย ในโอกาศต่อไป.