มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม สนับสนุนสถานที่อุปกรณ์เตรียมพร้อมเปิดโรงพยาบาลสนาม ร่วมกับ เทศบาลตำบลท้องเนียน รองรับผู้ป่วย COVID-19 สีเขียวเพื่อชุมชน

68
มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม สนับสนุนสถานที่อุปกรณ์เตรียมพร้อมเปิดโรงพยาบาลสนาม ร่วมกับ เทศบาลตำบลท้องเนียน รองรับผู้ป่วย COVID-19 สีเขียวเพื่อชุมชน

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม พร้อมด้วย คณะผู้บริหารฝ่ายต่างๆ บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ร่วมกับ เทศบาลตำบลท้องเนียน นำโดย นายอนุชา สวัสดิรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลท้องเนียน พี่น้องชาวบ้าน ผู้นำชุมชน ร่วมกันทำความสะอาดฆ่าเชื้อพื้นที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ และทำการขนย้ายโต๊ะ เก้าอี้ ที่นอน พัดลม จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อจัดเตรียมเป็นโรงพยาบาลสนาม พื้นที่ท้องเนียน อำเภอขนอม สำหรับผู้ป่วย COVID-19 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช …………………

สำหรับโรงพยาบาลสนาม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ขนาด 60 เตียง รองรับการระบาดของโรค COVID-19 โดยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่าในพื้นที่อำเภอขนอมมีการระบาดแบบคลัสเตอร์ใหญ่ จนมีคลัสเตอร์สะสมมีแนวโน้มการระบาดที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จึงต้องร่วมมือกันช่วยเหลือชุมชน ด้วยการจัดเตรียมสถานที่ของวิทยาลัยฯ เป็นสถานที่ดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวที่ไม่มีอาการ ไม่พบเชื้อหรือรักษาหายแล้ว มาพักฟื้นภายในระยะเวลา 14 วัน หรือภายในระยะเวลาที่แน่ใจว่าผู้ป่วยหายจากโรคก่อนส่งกลับที่อยู่อาศัย โดยการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามจะเป็นไปตามมาตรฐาน ถูกต้องตามหลักวิชาการและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด …………………

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ขอความร่วมมือทุกท่านติดตามข่าวสารเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและประเมินสถานการณ์ และปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้ใช้ในการชะลอการระบาดของ COVID-19 คือ สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ งดการเดินทางหากไม่จำเป็น