ภูมิใจไทยเมืองคอน “ลงตัว” เผยโฉม ผู้สมัครครบ ทั้ง 8 เขต

  1585

  ภูมิใจไทยเมืองคอน “ลงตัว” เผยโฉม ผู้สมัครครบ ทั้ง 8 เขต  สมาชิกร่วมประชุมอย่างคึกคัก เลือกตั้งตัวแทนพรรค 3 คนตามขั้นตอนกฎหมายเลือกตั้ง

   

  เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.61 เวลา 13.40น.ที่โรงแรม ซีเค รีสอร์ท ต.บางพระ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ได้มีการประชุมสมาชิกพรรคภูมิใจไทยในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อเลือกตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดฯ โดยมีสมาชิกพรรคภูมิใจไทยจำนวนมากเข้าร่วมประชุมอย่างคึกคักโดยในที่ประชุมได้มีการเปิดตัวผู้สมัคร สส.ในนามพรรคภูมิใจไทยของ จ.นครศรีธรรมราช ทั้งผู้สมัครในระบบบัญชีรายชื่อและระบบเขตเลือกตั้ง

   

  โดยผู้สมัครในระบบบัญชีรายชื่อประกอบด้วยนายวันประทีป วาระเพียง,นายประสิทธิ์ ขันตะชล,นายละม้าย เสนขวัญแก้ว,นายภาณุวัชร บุญรอดรักษ์ และผู้สมัคร สส.ทั้ง 8 เขต ประกอบด้วย เขต1 นางสุภาพ ขุนศรี เขต2 ดร.รวิสรา ทิศนุ่น เขต 3 นายสนั่น พิบูลย์ เขต4 นายสมศักดิ์ แสงอารยะกุล เขต 5 นายกระวี หวานแก้ว เขต 6 นายพิทยา  ชุมภูทอง เขต 7 นายสุเทพ หนูรอด และเขต8 นายสัตวแพทย์ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ โดยในที่ประชุมได้มีการเลือกตั้งตัวแทนพรรค 3คนตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป

  ในที่ประชุม ดร.รวิสรา ทิศนุ่น ซึ่งได้รับการมอบหมายให้เป็นตัวแทนพรรคในการประชุมในครั้งระบุว่า การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมสมาชิกพรรคเปิดตัวผู้สมัครทั้งระบบบัญชีรายชื่อและสส.เขต เพื่อเป็นทางเลือกให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชทุกเขตพื้นที่เลือกตั้ง เพื่อเข้าไปเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่ทางการเมือง ซึ่งขณะนี้ผู้สมัครสส.พรรคภูมิใจไทยในจังหวัดนครศรีธรรมราชมีความพร้อมอย่างเต็มที่ จากนั้น ในที่ประชุม ได้เปิดโอกาศให้สมาชิคพรรค เสนอรายชื่อพร้อมทั้งได้มีการเปิดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งตัวแทนพรรค 3 คน ตามขั้นตอนกฎหมายเลือกตั้ง เพื่อเข้าไปทำหน้าที่ตามกฎหมายเลือกตั้งต่อไป

  ภาพ/ข่าว : ทีมข่าวนครโฟกัส