พรรคประชาธรรมไทย” สุดปลื้ม เปิดสาขาพรรคเมืองคอน สมาชิกให้การต้อนรับล้นห้อง

  366

  วันที่ 10 พ.ย. 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมโรงแรมราวดี จ.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธรรมไทย ได้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 2/2561 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรค รวมทั้งการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสาขาพรรคชุดใหม่โดยมีสมาชิกพรรคและผู้ร่วมประชุมมากกว่า 500 คน

  โดยในที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกนายพิเชษฐ์ สถิรชวาล เป็นหัวหน้าพรรค ส่วนรองหัวหน้าพรรค 4 คน ประกอบด้วย นายสมเพชร วัฒนะทรัพย์ พล.ท.วีระยุทธ เพชรบัวศักดิ์ พล.ต.ท.สุรพงษ์ เขมะสิงคิ พล.ร.ท.มนตรี สระแก้ว ดร.ชัยวุฑ ตรึกตรอง เป็นเลขาธิการพรรค นายชรินทร์ หารินไสล และ พ.ต.อ.เจียร ชูหนู เป็นรองเลขาธิการพรรคคนที่1-2 ตามลำดับ นางสาวกมลวรรณ แจ่มยิ่ง เป็นเหรัญญิกพรรค นายสมภพ ทิพย์ยอแล๊ะ เป็นนายทะเบียนพรรค พล.ต.จิรทีปต์ เรืองสมบูรณ์ เป็นผู้อำนวยการพรรค ผส.ชูชีพ เยาวพัฒน์ เป็นรองผู้อำนวยการพรรค และ นายอนิรุทธิ์ สมุทรโคจร เป็นโฆษกพรรค

  นายพิเชษฐ์ กล่าวว่า ตนรู้สึกตื่นเต้น และ ตื้นตันใจเป็นอย่างมาก เพราะไม่คิดว่าจะมีสมาชิคพรรค ออกมาให้การสนับสนุนและตอบรับในการเปิดตัวของพรรคการเมืองหน้าใหม่มากมายจนล้นห้องขนาดนี้

  พรรคประชาธรรมไทยมุ่งหวังที่จะเป็นรัฐบาล เพื่อนำนโยบายไปสู่การแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและประเทศชาติ จะไม่แบ่งแยกฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด และมีความพร้อมที่จะร่วมมือกับทุกพรรคการเมือง เพื่อจัดตั้งรัฐบาลได้ เพื่อนำประเทศไทยออกจากความขัดแย้ง สำหรับนโยบายที่สำคัญคือ การแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตร การฟื้นฟูความสัมพันธ์ไทยกับซาอุดิอาระเบีย ที่มีปัญหามานาน 30 ปี รวมทั้งมีแนวคิดในการปฏิรูปกระทรวงศึกษาธิการใหม่ทั้งหมด และนโยบายอื่น ๆ ที่สมาชิกพรรคลงพื้นที่และได้รับเรื่องราวร้องทุกข์มาจากประชาชนในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ.

  เมื่อถามถึง “การเลือกข้าง” ที่เป็นกระแสก่อนหน้า นายพิเชษฐ์ กล่าวว่า การเลือกข้างใดข้างหนึ่งนั้น ถือเป็นการดูถูกประชาชน และยืนยันว่า ผมจะเลือกอยู่ข้างประชาชน และเมื่อถึงเวลานั้น หากประชาชนได้เลือกผมและพรรค เราก็พร้อมที่จะร่วมเป็นแกนในการจัดตั้งรัฐบาลกับทุกพรรคที่ได้รับเลือก เพราะผมต้องการที่จะเข้าไปเพื่อแก้ไขในความทุกข์ยากของประชาชนเป็นหลัก ผมจึงไม่อยากเสี่ยงในการเข้าไปยืนผิดข้าง เพราะคนที่จะเข้าไปแก้ปัญหาตรงนั้นได้ จะต้องเป็นรัฐบาลเท่านั้น

  ส่วนในการเลือกคณะกรรมการบริหารสาขาพรรค จ.นครศรีธรรมราช คณะกรรมการพรรคได้มีมติ เลือก พ.ต.ท.สุชาติ ชนะคุ้ม เป็นประธานสาขาพรรค นายประเสริฐ์ ลิมปนัดดา ว่าที ร.ต.อ.วิรัตน์ อัจฉริยะปัญญา ร.ต.อ.เดชา รอดภัย นายสมพงศ์ เงินสยาม ว่าที่ รต.ศักดิ์มนตรี โภชากรณ์ เป็นรองประธานสาขาพรรค 1-5 ตามลำดับ นายสมพงษ์ มากชุม เลขา ฯสาขา ว่าที่ ร.ต.กวี รักไทรทอง รองเลขา ฯ นางสาววริศรา ผลผลา เหรัญญิก ลภัสรินทร์ รัตนบุรี รองเหรัญญิก นายอะหมัด ศรีเจริญ ทะเบียนสาขาพรรค นางวัลภา หมิแหละหมัน ผู้ช่วยนายทะเบียนสาขาพรรค นายวรพจน์ บุญญา เป็นโฆษกพรรค นายราเชนทร์ เครือจันทร์ และนายเสรี นาคเกิด เป็นรอง โฆษกพรรค ตามลำดับ