นายอำเภอลานสกา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจจุดคัดกรองโควิด-19

80

วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวีรศักดิ์ บัวศรี นายอำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย ดร.ศุภชัย นาคสุวรรณ์ ปลัดเทศบาลตำบลลานสกา ผอ.รพสต.บ้านบ่อทราย ได้ตรวจเเยี่ยม ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการกักตัวที่สถานการกักตัวเทศบาลตำบลขุนทะเล(LQ) ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอลานสกา หมู่ที่ 9 ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา และ ได้ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจคัดกรองโควิด 19 ณ จุดตรวจคัดกรองโควิท 19 หน้าที่ว่าการอำเภอลานสกา หมู่ที่ 1 ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช