ตัวแทนภาคีเครือข่ายเกษตรกรอ่าวไทย ยื่นหนังสือเปิดผนึก เสนอนายกรัฐมนตรีช่วยเหลือเกษตรกร

  105

  วันนี้(16 พ.ย. 61)ที่บริเวณด้านหน้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้แทนรับจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรี จากตัวแทนภาคีเครือข่ายเกษตรกรอ่าวไทย

  นำโดยนายอำนวย ยุติธรรม โดยสาระสำคัญในจดหมายเปิดผนึกดังกล่าว เป็นการเสนอแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา ปาล์มน้ำมัน และมะพร้าว เนื่องจากราคาสินค้าดังกล่าวซึ่งเป็นพืชผลทางการเกษตรที่สำคัญ แต่มีราคาตกต่ำต่อเนื่องมาหลายสิบปี และยังไม่มีมาตรการที่จะทำให้เกษตรกรมั่นใจถึงการแก้ไขและเยียวยา

  เบื้องต้นทางภาคีเครือข่ายเกษตรกรอ่าวไทย ได้เสนอให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรโดยการช่วยเหลือปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรชาวสวนยางพารา 2,520 บาท/ไร่ ครอบครัวละไม่เกิน 25 ไร่ โดยครอบคลุมถึงเกษตรกรผู้ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ,ให้รัฐบาลมอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมบูรณาการโดยการรับซื้อยางพาราแผ่นดิบรมควันชั้น 3 ในราคาที่เหมาะสม ระยะเวลา 1 ฤดูกาลผลิต โดยนำองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ เพื่อเป็นวัตถุดิบในการก่อสร้างสาธารณูปโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป ,การเสนอให้รัฐบาลประกาศไม่นำเข้าสินค้าทางการเกษตรโดยเฉพาะปาล์มน้ำมันและมะพร้าว พร้อมทั้งกวดขัน จับกุมการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย และการเสนอให้รัฐบาลต้องกระทำทุกวิถีทางให้ราคายางพารา ปาล์มน้ำมัน และมะพร้าวที่ตกต่ำในปัจจุบันให้มีราคาสูงขึ้น โดยจะต้องนำปัญหาราคายางพาราตกต่ำมาแก้ไขปัญหาเป็นวาระเร่งด่วน หรือวาระแห่งชาติ

  อุไรวรรณ/ข่าว/ภาพ
  พรรณี/ภาพ
  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
  16 พฤศจิกายน 2561