เมื่อ 19 ก.ย.62 เวลา 09.00
ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ต.ทุ่งโพธิ์ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช ได้มีการจัดเวทีประชุมประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นประชาชน ของ บริษัท นครราชสีมาพาวเวอร์กรีน จำกัด บริษัท ท่าฉาง พาวเวอร์ กรีน (นครศรีธรรมราช) จำกัด

ในโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (ชีวมวล) กำลังผลิต 9.9 เมกะวัตน์, บริษัท ท่าฉางปาล์มน้ำมันอุตสหกรรม (นครศรีธรรมราช) จำกัด ในโครงการก่อสร้างโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) และน้ำมันเมล็ดใน (CPKO) ขนาดกำลังผลิต 75-90 Ton/FFB/hr, และบริษัท ท่าฉางรับเบอร์ (นครศรีธรรมราช) จำกัด ในโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำยางข้น สกิมเครป และสกิมบล๊อก ขนาดกำลังการผลิต 500 ตันน้ำยางสด/วัน โดยทั้ง 3 โครงการฯ อยู่ในบริเวณเดียวกัน เนื้อที่ประมาณ 300 ไร่

โครงการตั้งอยู่ที่ ม.6 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช การจัดเวทีครั้งนี้จัดโดย บริษัท แปซิฟิก แลบอราตอรี่ จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ นำโดย นายนักรบ เทพบรรดาล นักวิชาการสิ่งแวดล้อมฯ และนายธนภัท รัตนพิทักษ์ ผู้ประสานงานโครงการฯ (โทร.084-0658555)


ทั้งนี้ได้มีประชาชนในพื้นที่ประมาณ 300 คน มาคัดค้านโครงการฯ ผู้เจรจาฝั่งประชาชน
ประกอบด้วย
นายสุรศักดิ์ ไชยรักษา นายก อบต.สามตำบล ,
นายสนั่น พิบูลย์ อดีต สจ./อดีตผู้สมัคร สส.พรรคภูมิใจไทย
นายอาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ อดีต นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติและอดีตผู้สมัคร สส.พรรคพลังประชารัฐ,
และ ดร.สมพร ช่วยอารีย์ นักวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี


การจัดเวทีในครั้งนี้ไม่สามารถดำเนินการได้ประชาชนในพื้นที่มาคัดค้าน ไม่มีใครเข้าร่วมรับฟัง เนื่องจากไม่มีใครทราบที่มาที่ไปของโครงการฯ มาก่อน ทราบเพียงว่าแรกเริ่มเดิมทีมีการซื้อที่ดินบริเวณจะก่อสร้างโรงงานฯ นั้น ชาวบ้านทราบเพียงว่าจะทำคลังสินค้า และตลาดพืชผลทางการเกษตร ทำให้ชาวบ้านขายที่ดินดังกล่าว ด้วยความไม่เข้าใจทำให้ไม่มีชาวบ้านยอมรับฟัง จึงมีการเจรจากับตัวแทนบริษัทฯ ให้มีเลื่อนการประชุมไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด ให้ชาวบ้านมีเวลาศึกษาข้อมูล ตลอดจนทำความเข้าใจเรื่องผังเมืองด้วย เพื่อให้สามารถนำข้อมูลมาร่วมประชุมและสอบถามการดำเนินการของบริษัทฯ ได้ ทางบริษัทฯ ไม่ขัดข้อง ชาวบ้านเห็นด้วย ยุติการชุมนุม เวลา 11.30 เหตุการณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพ/ข่าว
นครโฟกัส