จังหวัดนครศรีธรรมราช เตรียมพร้อมจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2562

  140

  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เตรียมพร้อมจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2562 และสมโภชพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช  วันนี้(7 ธ.ค.61) ที่ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2562 และสมโภชพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2561 โดยมี ผศ.ฉัตรชัย ศุภกระกาญจน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน

  สำหรับการประชุมดังกล่าว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการจัดงาน “มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2562 และสมโภชพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช” ซึ่งกำหนดจะจัดงานในระหว่างวันที่ 13-19 กุมภาพันธ์ 2562 ทั้งนี้เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และร่วมประกอบพิธีกรรมการรักษาการบูชาพระพุทธเจ้า การรณรงค์ให้พุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติกิจกรรมที่สำคัญของวันมาฆบูชา

  ด้วยประเพณีการแห่ผ้าขึ้นธาตุโดยการใช้กิจกรรมดั้งเดิมที่ปฏิบัติมาและปรับประยุกต์เพื่อให้เหมาะสมกับยุคสมัย รวมทั้งการยกระดับกิจกรรมเพื่อให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งภายในประเทศและระดับนานาชาติด้วย อาทิ การประชุมปฏิบัติการพระสงฆ์นานาชาติ “การอนุรักษ์และบริหารจัดการวัด พุทธศาสนาในแหล่งมรดกโลกในทวีปเอเชีย : แนวปฏิบัติที่ดี ,การจัดประกวดภาพถ่ายเก่าเล่าเรื่องพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช ,การประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และตักบาตร ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร และวัดในพื้นที่ 22 อำเภอ ,กิจกรรมการสมโภชผ้าพระบฏและการแห่ผ้าพระบฏ ,การสาธิต/การผลิตผ้าพระบฏถวายเป็นพุทธบูชา ,พิธีถวายผ้าพระบฏพระราชทาน ,กิจกรรมการเผยแพร่หลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนา การรณรงค์แต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีขาวในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ การประกวดบรรยายธรรม ตอบปัญหาธรรมะ การตักบาตร เวียนเทียน และการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญา รวมทั้งการจัดและตกแต่งเมืองที่แสดงออกซึ่งอัตลักษณ์ของงาน การสร้างการตระหนักรู้ถึงแก่นแท้แห่งพระพุทธศาสนาและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนต่อการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วย

  ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช