สมาชิกกลุ่มมองเมืองคอนร่วมบริจาค FACE SHIELD จำนวน 4,000 ชิ้น ให้ รพ.มหาราช

  117
  วันนี้ (27 พ.ค.2564) เวลา 13.30 น. ตัวแทนสมาชิกกลุ่มมองเมืองคอน นำโดย นายนิวัชร์ ศรีวิไลวัชร์
  นายสมโชค โชติกะ นายชนาทิศ เกิดเมฆ นายธวัช ศรีธมานุสรณ์ ได้นำ FACE SHIELD จำนวน 4,000 ชิ้น
  นำไปมอบให้กับ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช โดยมีนายธรรมรัตน์ รัตนนาวินกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชได้เป็นผู้รับมอบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ใช้ในขณะปฏิบัติให้เกิดความปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ว่าทางภาคเอกชนยังคงให้ความสำคัญในการต่อสู้กับภัยของโรคร้ายประกอบกับกลุ่มมองเมืองคอนได้รับทราบข้อมูลว่า FACE SHIELD กำลังขาดแคลน

  ในการนี้ นายธรรมรัตน์ รัตนนาวินกุล ได้ขอบคุณสมาชิกกลุ่มมองเมืองทุกท่านที่ได้ร่วมกันบริจาค FACE SHIELD ให้กับทาง รพ.มหาราช ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญที่เจ้าหน้าที่ต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความปลอดภัย ป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 สำหรับของทั้งหมดนี้ก็จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ พร้อมทั้งยังได้แจ้งกับทางตัวแทนกลุ่มมองเมืองคอนว่าตอนนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในจังหวัดนครศรีธรรมราชสถานการณ์เริ่มดีขึ้น มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดลดลงอย่างเห็นได้ชัด จึงได้มีการปิด รพ.สนามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และเตรียมปิด รพ.สนามที่พระพรหม ในลำดับต่อไป โดยจะเหลือมาตั้งรับที่ รพ.มหาราชเพียงที่เดียว ทั้งนี้ก็เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของชาวนครศรีธรรมราชทุกภาคส่วนนั้นเอง

  ทีมข่าวนครโฟกัส