กรมควบคุมโรคนำรถพระราชทานตรวจเชื้อผู้สัมผัสเสี่ยงสูงใกล้ชิดตลาดหัวอิฐ

    36

    กรมควบคุมโรคนำรถพระราชทานเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย ตรวจเชื้อผู้สัมผัสเสี่ยงสูงใกล้ชิดตลาดหัวอิฐ จังหวัดนครศรีธรรมราช หลังมีผู้ติดเชื้อแล้ว 55 คน พร้อมระดมบุคลากรตรวจเชื้อผู้สัมผัสทั่วไป 1,000 คน ผู้ว่าฯ คาดใช้เวลาอีก 7 วันหยุดการแพร่ระบาดคลัสเตอร์ตลาดหัวอิฐได้

    วันนี้(17 พ.ค.64) นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยแพทย์หญิงศิริลักษณ์ ไทยเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นายกณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจติดตาม และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 เชิงรุกให้แก่พ่อค้าแม่ค้าตลาดหัวอิฐ ตลาดพืชผล และตลาดบัวตอง ณ วัดหัวอิฐ ถ.กะโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช โดยมีเป้าหมาย 1,000 คน ขณะเดียวกันกรมควบคุมโรคโดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช ได้นำรถพระราชทานเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย จำนวน 1 คัน เก็บตัวอย่างเชื้อผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 50 คน โดยมีการแยกบุคคลผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และผู้สัมผัสเสี่ยงทั่วไปออกจากกันอย่างชัดเจน โดยผู้สัมผัสเสี่ยงสูงหลังเก็บตัวอย่างเชื้อแล้วจะต้องถูกนำตัวไปกักกันที่ Local Quarantine เป็นเวลา 14 วัน เพื่อเฝ้าสังเกตอาการและเก็บตัวอย่างตรวจเชื้อซ้ำ ส่วนผู้ที่ผลตรวจเป็นบวก เจ้าหน้าที่จะนำตัวไปรักษาในโรงพยาบาลทันที

    นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า วันนี้การทำงานได้พุ่งเป้าไปที่คลัสเตอร์แม่ค้าขายไก่ที่ตลาดหัวอิฐ ซึ่งมีผู้ป่วยสะสมจากคลัสเตอร์นี้ตั้งแต่พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคมที่ผ่านมาจนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม มีผู้ป่วยสะสม 32 ราย และเมื่อเช้าวันนี้มีผู้ป่วยอีก 23 ราย รวมเป็น 55 ราย จึงได้มีการระดมความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ ระหว่าง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลมหาราช โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลสิชล โรงพยาบาลท่าศาลา ในการตรวจหาเชื้อเชิงรุกซึ่งการคัดกรองที่เป็นหัวใจในการสอบสวนโรค มีการแยกประเภทผู้ป่วย PUI ผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงใกล้ชิด กับที่ต้องทำเชิงรุกพร้อม ๆ กัน ซึ่งแต่เดิมทำประมาณ 20 % แต่วันนี้เมื่อมีเคสมากขึ้นต้องทำเชิงรุกให้ได้อย่างน้อย 50 %พอทำยุทธการในการตรวจหาเชื้อพร้อมกันจึงต้องบูรณาการกันหลายหน่วยและแบ่งหน้าที่กันทำงาน ในการซักประวัติ และสอบสวนโรคให้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 เป็นผู้วางระบบและขั้นตอนในการทำงานต่าง ๆ ทั้งหมด และที่สำคัญวันนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณนำรถพระราชทานเก็บตัวอย่างเชื้อชีวนิรภัย จำนวน 1 คัน ในการเก็บตัวอย่างเชื้อโควิด-19 คาดว่าการควบคุมโรคคลัสเตอร์ตลาดหัวอิฐจะใช้เวลาอีก 7 วัน คือในวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2564 ต้องหยุดคลัสเตอร์ตลาดหัวอิฐให้ได้

    สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้(17 พ.ค.64) มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจำนวน 30 คน ส่วนใหญ่อยู่ในคลัสเตอร์ตลาดหัวอิฐ ทำให้มีจำนวนผู้ป่วยสะสม ระลอกเมษายน จำนวน 758 คน รักษาหายกลับบ้าน 418 คน และเสียชีวิต 8 คน ..///////