วันพุธ, ธันวาคม 8, 2021

ช่องทางออนไลน์

0แฟนคลับชอบ

Block title

- Advertisement -

Latest article

เหตุใด….การคอรัปชั่นส่วนใหญ่จึงอยู่ในวงการแวดวงราชการ

เช้านี้มาแลกเปลี่ยนความรู้ เกี่ยวกับการคอรับชั่นในวงการต่างๆ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นในระบบราชการ เพราะไม่มีเจ้าของที่แท้จริงในความเสียหายที่เกิดขึ้น เผื่อเป็นแนวทางให้กับผู้บริหารรุ่นน้องที่กำลังเติบโตมาแทนและศิษย์ที่จะได้เรียนรู้กันต่อไป 1.รับรู้ร่วมกัน ระหว่างนายและลูกน้อง วิธีการนี้เป็นวิธีการเรียกว่า กินแล้วแบ่ง คือได้รับประโยชน์กันถ้วนทั่ว ตั้งแต่ผู้กำหนดนโยบาย ผู้ออกแบบ ผู้ประมูลงาน ผู้ควบคุมงาน ผู้ตรวจรับ ลักษณะนี้หน่วยตรวจสอบ ตรวจได้ยาก ถูกต้องตามระเบียบราชการทุกประการ แต่ของที่ได้จะแพง และที่สำคัญแพงกว่าที่ตาสีตาสาซื้อกันทั่วไปมากมาย 2.เจ้านายรู้ ลูกน้องอาจจะรู้หรือไม่รู้ แต่ไม่กล้าทัดทานนาย เพราะกลัวเจ้านายเล่นงาน เลยพยายามทำให้ถูกต้องในส่วนของตนเอง เพื่อให้ตนเองปลอดภัย...

ข่าวดี! คอปลาส้ม นักวิจัยมวล. คิดค้นกล้าเชื้อผง ยกระดับคุณภาพผลิต-ลดปนเปื้อน-โกอินเตอร์

นักวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คิดค้นกล้าเชื้อผงปลาส้ม เพื่อผลิตปลาส้มที่มีคุณภาพคงที่ ลดระยะเวลาการผลิต ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และช่วยผู้ประกอบการสามารถผลิตปลาส้มได้ในทุกฤดูกาล รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล นักวิจัยและอาจารย์ประจำสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า ปลาส้มเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทผลิตภัณฑ์อาหารหมักที่ประชาชนนิยมบริโภคในทุกภูมิภาคของประเทศไทย แต่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ปลาส้มยังใช้การหมักแบบพื้นบ้าน (Tradition Fermented) จึงมักพบปัญหาเรื่องการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเกิดการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์และสารเคมีที่อาจเกิดอันตรายต่อผู้บริโภค รวมถึงระยะเวลาการหมักผลิตภัณฑ์ และรสชาติยังไม่คงที่ ส่งผลให้ผู้ประกอบการไม่สามารถขอการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ ดังนั้น เพื่อหาแนวทางการรักษาคุณภาพของการผลิตปลาส้มให้คงที่สม่ำเสมอ ทีมนักวิจัยของสำนักวิชาสหเวชศาสตร์...

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม สนับสนุนสถานที่อุปกรณ์เตรียมพร้อมเปิดโรงพยาบาลสนาม ร่วมกับ เทศบาลตำบลท้องเนียน รองรับผู้ป่วย COVID-19 สีเขียวเพื่อชุมชน

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม พร้อมด้วย คณะผู้บริหารฝ่ายต่างๆ บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ร่วมกับ เทศบาลตำบลท้องเนียน นำโดย นายอนุชา สวัสดิรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลท้องเนียน พี่น้องชาวบ้าน ผู้นำชุมชน...